Αρχική σελίδα » Εγγραφές

Εγγραφές

Διαδικασία Εγγραφής  >>> ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Περίοδος Εγγραφής:
Οι εισηγητές θα πρέπει να εγγραφούν άμεσα με τη λήψη της ειδοποίησης αποδοχής της εργασίας τους.
Οι σύνεδροι που δεν είναι εισηγητές καθώς και οι φοιτητές θα μπορούν να εγγράφονται και κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.
Για οργανωτικούς λόγους παρακαλούμε φροντίστε για την άμεση εγγραφή σας. Θα βοηθήσει ώστε να διοργανώσουμε ένα μεστό, αποδοτικό και ευχάριστο συνέδριο.

Τα έξοδα συμμετοχής περιλαμβάνουν:
* Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου,
* Υλικό του Συνεδρίου: Φάκελος, γραφική ύλη, πρόγραμμα, βεβαίωση συμμετοχής,
* Καφέ στα διαλείμματα,
* Τελετή Έναρξης

Κόστος Εγγραφής:
* Σύνεδροι: 20 ευρώ 
* Φοιτητές: 10 ευρώ

Σεμινάρια: Θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δηλώστε συμμετοχή στο Σεμινάριο που επιθυμείτε με e-mail στο:
tefaacongress2017@phed.uoa.gr

Απόδειξη Εγγραφής:
Θα παρέχεται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου.

Κατάθεση Ποσού:
* Για την εγγραφή σας στο Συνέδριο ή / και σε Σεμινάριο καταθέστε το αντίστοιχο χρηματικό ποσό στο λογαριασμόστο λογαριασμό με αριθμό : 545111-60
ΙΒΑΝ: GR35 0110 0800 0000 0805 4511 160 στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
* Στην απόδειξη της κατάθεσης να είναι ευανάγνωστο το όνομα του καταθέτη και η ένδειξη «Για το Συνέδριο του ΤΕΦΑΑ» ή και «Για Συμμετοχή σε Σεμινάριο».