Αρχική σελίδα » Πρόγραμμα Συνεδρίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 5 ΜΑΙΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

1η ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΔΙΟΥ

 

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - Το μέλλον του Αθλητισμού μέσα από τη Διαχρονικότητα της Αθλητικής Ιστορίας

 

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - Η ανθρωπιστική αξία του σύγχρονου αθλητισμού

 

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ - Μετά-νεωτερικές Προσεγγίσεις της Αθλητικής Δραστηριότητας και της Φυσικής Αγωγής

 

 

 

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 6 ΜΑΙΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

2η ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΔΙΟΥ

 

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Φ. Α. Α. - Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές στη Φυσική Αγωγή

 

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - Πεδία Έρευνας στην Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή

 

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - Η ψυχολογία στην Κοινωνία των Σπορ και του Αθλητισμού

 

 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

3η ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΔΙΟΥ

 

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - Η Ελληνική Αθλητική Διοίκηση στα Πρότυπα του Σύγχρονου Εταιρικού Μάνατζμεντ

 

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - Εθνική και Διεθνής Έννομη Τάξη στον Αθλητισμό

 

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - Η Πόλη και η «Άσκηση για Όλους» - Διαχρονική Εξέλιξη

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 7 ΜΑΙΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

4η ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΔΙΟΥ

 

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ -  Έρευνα και Εφαρμογές στην Προπονητική

 

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ της ΑΣΚΗΣΗΣ - Θεωρία και Πράξη στη Βιολογία της Άσκησης

 

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - Μείζονα Ζητήματα Εφαρμογών Μεθοδολογίας και Ανάλυσης

 

 

 

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ