Αρχική σελίδα » Πρόγραμμα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,

ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΠΕΜΠΤΗ, 4 ΜΑΙΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΔΙΟΥ

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ -  Έρευνα και Εφαρμογές στην Προπονητική

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ της ΑΣΚΗΣΗΣ - Θεωρία και Πράξη στη Βιολογία της Άσκησης

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - Μείζονα Ζητήματα Εφαρμογών Μεθοδολογίας και Ανάλυσης

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 5 ΜΑΙΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΔΙΟΥ

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - Το μέλλον του Αθλητισμού μέσα από τη

Διαχρονικότητα της Αθλητικής Ιστορίας

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  - Η ανθρωπιστική αξία του σύγχρονου αθλητισμού

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ - Μετά-νεωτερικές Προσεγγίσεις της

Αθλητικής Δραστηριότητας και της Φυσικής Αγωγής

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΔΙΟΥ

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Φ.Α.Α. - Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές στη Φυσική

Αγωγή

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - Πεδία Έρευνας στην

Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή

 

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 6 ΜΑΙΟΥ

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - Η ψυχολογία στην Κοινωνία των Σπορ και του

Αθλητισμού

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΔΙΟΥ

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - Εθνική και Διεθνής Έννομη Τάξη στον Αθλητισμό

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Η Ελληνική Αθλητική Διοίκηση στα Πρότυπα

του Σύγχρονου Εταιρικού Μάνατζμεντ

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - Η Πόλη και η «Άσκηση για Όλους» - Διαχρονική

Εξέλιξη

 

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 7 ΜΑΙΟΥ

1ος Καποδιστριακός Δρόμος μήκους 10 χιλιομέτρων - Πανεπιστημιούπολη