Αρχική σελίδα » Σεμινάρια » Αδρανειακοί Αισθητήρες & Αξιολόγηση της Ανθρώπινης Κίνησης

Αδρανειακοί Αισθητήρες & Αξιολόγηση της Ανθρώπινης Κίνησης

Το Σεμινάριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Αθλητικής Βιομηχανικής της Σχολής.

Συντονιστής: Καθηγητής Κων/νος Μπουντόλος
και συνεργάτες – μέλη του εργαστηρίου

Η εξέλιξη της τεχνολογίας των αισθητήρων και των ασύρματων επικοινωνιών επιτρέπει πλέον την προσάρτησή τους στα διάφορα μέλη του ανθρώπινου σώματος με σκοπό την καταγραφή και επεξεργασία της ανθρώπινης κίνησης. Οι αδρανειακοί αισθητήρες (inertial sensors) γνωστοί ως IMU (Inertial Measurement Unit)  εμπεριέχουν τρία (3) μικροσκοπικά επιταχυνσιόμετρα, γυροσκόπια και μαγνητόμετρα  και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πλήθος εφαρμογών. Το σεμινάριο θα ασχοληθεί με ορισμένες δυνατότητες που εξασφαλίζει το σύστημα σε εφαρμογές για την καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση κινήσεων με περιεχόμενο την αθλητική απόδοση, την αξιολόγηση δραστηριοτήτων καθημερινότητας και εργονομίας.

Εξοπλισμός:

  • Ένα (1) Σύστημα Αδρανειακών Αισθητήρων 3δ, λογισμικά συλλογής και ανάλυσης,
  •  Ένα (1) Σύστημα Δονησιογραφίας και λογισμικά συλλογής και ανάλυσης.