Αρχική σελίδα » Σεμινάρια » Εργαστήριο θερμιδομετρίας: θερμιδική κατανάλωση κατά την άσκηση

Εργαστήριο θερμιδομετρίας: θερμιδική κατανάλωση κατά την άσκηση

Το Σεμινάριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Εργοφυσιολογίας της Σχολής. 

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με αξιολογήσεις που αφορούν τη θερμιδομετρία στην ηρεμία αλλά κυρίως κατά την άσκηση. Θα παρουσιαστεί η ενεργειακή κατανάλωση κατά τη διάρκεια διαφορετικών μορφών άσκησης, ενώ θα προσδιοριστούν και οι ενεργειακές απαιτήσεις ατόμων με διαφορετικό σωματότυπο κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Για τις ανάγκες του σεμιναρίου θα χρησιμοποιηθεί εργοσπιρόμετρο, μηχανικό εργοποδήλατο, κυλιόμενος τάπητας, κυκλοεργόμετρο χεριών και τηλεμετρία καρδιακής συχνότητας.

 Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι περίπου 2 ώρες.

Συντονιστής σεμιναρίου
Νίκος Γελαδάς, Καθηγητής

Μέλη του σεμιναρίου
Μαρία Κοσκολού, Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Βασίλης Πασχάλης, Επίκουρος καθηγητής  
Βασιλική Μάλλιου, μέλος ΕΕΠ
Παναγιώτης Μηλιώτης, Υποψήφιος διδάκτορας
Δημήτρης Στεργιόπουλος, Υποψήφιος διδάκτορας
Σπυριδούλα Νταλαπέρα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια