Αρχική σελίδα » Σεμινάρια » Προληπτική αξιολόγηση του μυοσκελετικού συστήματος ασκουμένων

Προληπτική αξιολόγηση του μυοσκελετικού συστήματος ασκουμένων

Το Σεμινάριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Αθλητικής Φυσικοθεραπείας της Σχολής

Συντονιστής
Επίκουρος Καθηγητής, Δημήτριος Μανδαλίδης

Παρουσίαση
Συνεργάτες και μέλη του Εργαστηρίου Αθλητικής Φυσικοθεραπείας

Περιγραφή
Η διαρκώς αυξανόμενη ενασχόληση ατόμων όλων των ηλικιών και των δύο φύλων με την άσκηση έχει οδηγήσει στην αύξηση των τραυματισμών που οφείλονται σε αυτή. Στους σημαντικότερους παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόκληση ασκησιογενών τραυματισμών, και δυνητικά μπορούν έως ένα βαθμό να αντιμετωπιστούν, είναι οι σκελετικές «αποκλίσεις» που εμφανίζει το ανθρώπινο σώμα, είτε εγγενώς, δηλ. ως μια φυσική ιδιαιτερότητα ενός ατόμου είτε ως αποτέλεσμα της επανάληψης συγκεκριμένων κινητικών προτύπων (π.χ. ρίψη κλπ). Σκοπός του εργαστηριακού μαθήματος αυτού είναι η παρουσίαση τεχνικών και μεθόδων αξιολόγησης του μυοσκελετικού συστήματος, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες που εμφανίζουν οι χώροι άσκησης (π.χ. αγωνιστικοί χώροι, γυμναστήρια), και η σύνδεση των ευρημάτων μιας τέτοιας αξιολόγησης με την πρόκληση τόσο οξέων τραυματισμών όσο και συνδρόμων υπέρχρησης.

Διδακτικές ενότητες
- Μυοσκελετική αξιολόγηση άνω άκρων
- Μυοσκελετική αξιολόγηση σπονδυλικής στήλης και πυέλου
- Μυοσκελετική αξιολόγηση κάτω άκρων

Διάρκεια
2 ώρες