Αρχική σελίδα » Σεμινάρια » Προοδευτική Μυϊκή Χαλάρωση

Προοδευτική Μυϊκή Χαλάρωση

Το Σεμινάριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Κινητικής Συμπεριφοράς & Αθλητικής Ψυχολογίας της Σχολής

Συντονιστές - Παρουσίαση: Μαρία Ψυχουντάκη, Αν. καθηγήτρια – Νεκτάριος Σταύρου, Επικ. καθηγητής

Περιγραφή:
Η καθημερινότητα με τους έντονους ρυθμούς και τις απαιτήσεις δημιουργεί στον σύγχρονο άνθρωπο συχνά πιέσεις οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά ακόμα και την υγεία του. Τα έντονα ψυχοσωματικά συμπτώματα είναι η «απόδειξη» ότι χρειαζόμαστε έναν απλό τρόπο διαχείρισης του στρες.

Στόχος σεμιναρίου:
-Η ενημέρωση των συμμετεχόντων για το θεωρητικό υπόβαθρο και τη χρήση της προοδευτικής μυϊκής χαλάρωσης
-Η  πρακτική άσκηση για τη μάθηση και προσωπική χρήση της τεχνικής

 Περιεχόμενο:
-Θεωρητικό υπόβαθρο
-Χρήση της τεχνικής
-Πρακτική εξάσκηση – Συνδυασμός της ΠΜΧ με άλλες τεχνικές (έλεγχο αναπνοής, αυτοδιάλογο)

Μέθοδος:
-Εισήγηση
-Πρακτική άσκηση
-Ημερολόγιο καταγραφής

 Διάρκεια σεμιναρίου: 90 λεπτά