Αρχική σελίδα » Υποβολή εργασιών » Συνεδρία πτυχιακών εργασιών

Συνεδρία Πτυχιακών Εργασιών

Η  Συνεδρία αυτή αφορά τις Πτυχιακές Εργασίες των φοιτητών-τριών της ΣΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ και έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα. Περιλαμβάνει δύο ενότητες: Προφορικές και Αναρτημένες Ανακοινώσεις.
Στόχος της είναι η δημοσιοποίηση του έργου των φοιτητών-τριών, στο πλαίσιο των απαιτήσεων του μαθήματος «Πτυχιακή Εργασία». Τον συντονισμό της Συνεδρίας έχει η Αναπλ. Καθηγήτρια Ελισάβετ Ρουσάνογλου.

Διευκρινίσεις:

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΜΟΝΟ οι φοιτητές και φοιτήτριες της ΣΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ.
  • Γίνονται δεκτές εργασίες που έχουν εκπονηθεί από έναν/μία ή (το μέγιστο) δύο φοιτητές/τριες.
  • Οι φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλουν την εργασία τους είτε την έχουν υποστηρίξει για την ολοκλήρωση του μαθήματος «Πτυχιακή Εργασία» είτε όχι, αρκεί να διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα.
  • Το ανώτατο όριο εργασιών που μπορούν να υποβληθούν στη Συνεδρία Πτυχιακών Εργασιών ανά επιβλέποντα Καθηγητή είναι τρεις (3).

Για τη διαδικασία υποβολής της εργασίας σας στη Συνεδρία Πτυχιακών Εργασιών πατήστε ΕΔΩ.

Για τις λεπτομέρειες παρουσίασης της εργασίας σας πατήστε ΕΔΩ.

Βράβευση

Θα βραβευτούν οι πρώτες στην αξιολογική κατάταξη εργασίες. Το βραβείο θα ανακοινωθεί κατά τη βράβευση..

Όλες οι εργασίες που θα προκριθούν για Συνεδρία Πτυχιακών Εργασιών θα λάβουν αναμνηστικό έπαινο.