Αρχική σελίδα » Σεμινάρια » Αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητας σε άτομα με περιορισμένη φυσική δραστηριότητα

Αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητας σε άτομα με περιορισμένη φυσική δραστηριότητα


 

Ημέρα και ώρα διεξαγωγής:

1ο τμήμα: Παρασκευή 25/6/2021, 9.00-11.00
2ο τμήμα: Κυριακή 27/6/2021, 9.00-11.00

Υπεύθυνος σεμιναρίου: Γεράσιμος Τερζής, Καθηγητής ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ

Διδάσκοντες: Γεράσιμος Τερζής, Κατερίνα Αγάτσα

Περιεχόμενο: Η αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητας σε άτομα με περιορισμένη φυσική δραστηριότητα είναι αποφασιστικής σημασίας για τον σχεδιασμό του κατάλληλου προγράμματος άσκησης. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν ορισμένες βασικές δοκιμασίες οι οποίες χρησιμοποιούνται διεθνώς για την αξιολόγηση της σωματικής ικανότητας υγιών ηλικιωμένων και ασθενών με περιορισμένη φυσική δραστηριότητα. Επίσης, θα γίνει ερμηνεία των αποτελεσμάτων με χρήση διεθνών προτύπων.  

 Μαθησιακά αποτελέσματα
Οι συμμετέχοντες/-ουσες, μετά την ολοκλήρωση του φροντιστηρίου, θα είναι σε θέση να:

  • Εφαρμόζουν βασικές δοκιμασίες αξιολόγησης της σωματικής ικανότητας υγιών ηλικιωμένων και ασθενών με περιορισμένη φυσική δραστηριότητα.
  • Ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.