ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

4o Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης
Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ:
ΠΑΙΔΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4-7 Μαΐου 2017

__________________________________________________________

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

______________________

 3o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Απόδοση Ασκουμένων, Αθλητών, Πρωταθλητών

8-10 Μαΐου, 2015

2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

'Ασκηση και Υγεία

 19-21 Απριλίου, 2013

 1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Έρευνα και Εφαρμογές στην Αθλητική Επιστήμη

6-8 Μαΐου, 2011

 

ΧΟΡΗΓΟΙ

 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

 

 

 

 

 

 

 


ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ!!!

 4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός στο Σύγχρονο Κόσμο:

Παιδεία - Κοινωνία - Πολιτισμός

 

 

 

 

Το 4o Συνέδριο θα εστιάσει στις θεωρίες, αντιλήψεις, πρακτικές και αναζητήσεις της σύγχρονης Αθλητικής Επιστήμης. Έμφαση θα δοθεί στην ανάδειξη των επιστημονικών τάσεων και προοπτικών στην ανθρωπιστική, παιδαγωγική, θεσμική, και μεθοδολογική έρευνα. Θα περιλαμβάνει κυρίως θέματα ιστορίας, φιλοσοφίας, κοινωνιολογίας, παιδαγωγικής - διδακτικής, ειδικής φυσικής αγωγή, ψυχολογίας - κινητικής συμπεριφοράς, οργάνωσης - διοίκησης, δικαίου - θεσμών, άσκησης για όλους, μεθοδολογίας, ανάλυσης, επιστημολογίας.

Κεντρική φιλοσοφία και προτεραιότητα του συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν εργασίες και εισηγήσεις από όλα τα ερευνητικά πεδία της Αθλητικής Επιστήμης, της Φυσικής Αγωγής, του Αθλητισμού, των Θεσμών, της Διοίκησης και του Πολιτισμού.

Επίσης θα υπάρξουν εισηγήσεις και εργασίες τόσο από το Βιολογικό όσο και από το Προπονητικό Πεδίο, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα παρουσίασης εργασιών και από κάθε άλλη πτυχή της Αθλητικής Επιστήμης και της Φυσικής Αγωγής (Εθνογραφία, Λαογραφία, Χοροί, Τεχνολογία, κ.λπ.).

Στο συνέδριο αναμένεται να συμμετάσχουν πτυχιούχοι και επαγγελματίες της Φυσικής Αγωγής και άλλων επιστημονικών κλάδων, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές, νέοι ερευνητές και καθιερωμένοι επιστήμονες και ερευνητές. Θα υπάρξουν, κεντρικές, συμποσιακές, προφορικές και αναρτημένες εισηγήσεις και ανακοινώσεις. Επίσης θα υπάρξουν work-shops και βραβεύσεις.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Προφορικές ανακοινώσεις - Περιλήψεις

Θα περιλαμβάνουν τίτλο, συγγραφείς, ίδρυμα, και 4 βιβλιογραφικές πηγές. Το κείμενο θα περιλαμβάνει το πολύ 350 λέξεις (word doc). Αποστολή στο tefaacongress2017@phed.uoa.gr

Αναρτημένες Ανακοινώσεις (posters)

Θα πρέπει να έχουν διαστάσεις 120 Χ 80 εκ. και θα περιλαμβάνουν τίτλο, συγγραφείς, ίδρυμα και 5-10 βιβλιογραφικές αναφορές. Το κείμενο θα πρέπει να περιλαμβάνει εισαγωγή, μέθοδο, αποτελέσματα, συζήτηση, και συμπεράσματα, καθώς επίσης πίνακες και γραφήματα. Κατά την υποβολή τους θα αποσταλούν οι αντίστοιχες περιλήψεις, στα πλαίσια των προφορικών ανακοινώσεων.

Δομή επιστημονικών εργασιών με τη μορφή: 1) προφορικής ανακοίνωσης ή 2) αναρτημένων ανακοινώσεων (poster)

Τίτλος, Περίληψη, Εισαγωγή, Ερευνητικοί Στόχοι, Σύντομη Βιβλιογραφική Ανασκόπηση, Μεθοδολογία (δείγμα, όργανα μέτρησης, διαδικασία συλλογής δεδομένων), αποτελέσματα, συζήτηση, συμπεράσματα, βιβλιογραφικές αναφορές.

Πίνακες: Περιλαμβάνονται μέσα στο κείμενο στη θέση που επιλέγει ο/η συγγραφέας.

Φωτογραφίες: Σε μορφή JPEG.

Η δομή και παρουσίαση των περιλήψεων και των αναρτημένων ανακοινώσεων θα πρέπει να γίνει με βάση το σύστημα APA.