Αρχική σελίδα » Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

  • Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 05/04/2021

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: 31/05/2021

  • Ενημέρωση για την αποδοχή των εργασιών που έχουν υποβληθεί: 07/06/2021

  • Ολοκλήρωση εγγραφής πρώτου συγγραφέα/παρουσιαστή εργασίας: 11/06/2021

  • Ανακοίνωση τελικού προγράμματος: 14/06/2021