Αρχική σελίδα » Επιτροπές

Επιτροπές 4ου Συνεδρίου

Οργανωτική Επιτροπή Επιστημονική Επιτροπή Εκτελεστική Επιτροπή
Τομέας Θεωρητικών Επιστημών, Τομέας Θεωρητικών Επιστημών, Τομέας Θεωρητικών Επιστημών,
ΤΕΦΑΑ, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ ΤΕΦΑΑ, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ ΤΕΦΑΑ, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
     
Ι. Αυθίνος, Καθηγητής, Δ/ντης Τομέα (Πρόεδρος) Γ. Βαγενάς, Καθηγητής, (Πρόεδρος) Ι. Αυθίνος, Καθηγητής
Γ. Βαγενάς, Καθηγητής Ι. Αυθίνος, Καθηγητής, Γ. Βαγενάς, Καθηγητής
Α. Ζουνχιά, Καθηγήτρια Α. Ζουνχιά, Καθηγήτρια Ν. Γελαδάς, Καθηγητής
Κ. Καρτερολιώτης, Καθηγητής Κ. Καρτερολιώτης, Καθηγητής Ε. Καμπερίδου, Επικ. Καθηγήτρια
Δ. Κουτσούκη, Καθηγήτρια Δ. Κουτσούκη, Καθηγήτρια Ν. Κωστόπουλος, Επικ. Καθηγητής
Δ. Παναγιωτόπουλος, Καθηγητής Δ. Παναγιωτόπουλος, Καθηγητής Ι. Μπάγιος, Καθηγητής
Ε. Καμπερίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Γ. Αγγελονίδης, Αναπλ. Καθηγητής Μ. Ειρηναίου, Ε.Ε.Π.
Ν. Νικηταράς, Αναπλ. Καθηγητής Ε. Καμπερίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ζ. Κιάφφας, Ε.Ε.Π.
Ν. Πατσαντάρας, Αναπλ. Καθηγητής Ν. Νικηταράς, Αναπλ. Καθηγητής Α. Σωτηριάδης, Ε.Ε.Π.
Ε. Σκορδίλης, Αναπλ. Καθηγητής Ν. Πατσαντάρας, Αναπλ. Καθηγητής  
Μ. Ψυχουντάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια Ε. Σκορδίλης, Αναπλ. Καθηγητής  
Κ. Γογγάκη, Επικ. Καθηγήτρια Μ. Ψυχουντάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια  
Ν. Σταύρου, Επικ. Καθηγητής Φ. Βενετσάνου, Επικ. Καθηγήτρια  
Μ. Ειρηναίου, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Κ. Γογγάκη, Επικ. Καθηγήτρια  
Ζ. Κιάφφας, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ε. Ρουσάνογλου, Επικ. Καθηγήτρια  
Α. Σωτηριάδης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ν. Σταύρου, Επικ. Καθηγητής  
Χ. Γιοβάννη, Διδακτορική φοιτήτρια ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Α. Τουμπέκης, Επικ. Καθηγητής  
Ε. Κέφη-Χατζηχαμπέρη, Διδακτορική φοιτήτρια ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σ. Γιαννάκη, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό  
  Ε. Κόσσυβα, Ειδικό & Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό  
  Κ. Χατούπης, Διδάκτωρ Παν/μίου Manchester  
  Δ. Παλαιοθοδώρου, Διδακτορική φοιτήτρια ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ