Αρχική σελίδα » Επιτροπές

Επιτροπές 5ου Συνεδρίου

         

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

      

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   

         

Γελαδάς Νικόλαος (Κοσμήτορας Σχολής)

Μπουντόλος Κων/νος (Πρόεδρος)

Αποστολίδης Νικόλαος

Μπάγιος Ιωάννης

Αυθίνος Ιωάννης

Κουτσούκη Δήμητρα

Κουτσούμπα Μαρία

Βεληγκέκας Παναγιώτης

Τερζής Γεράσιμος

Καμπερίδου Ειρήνη

Ψυχουντάκη Μαρία

Βενετσάνου Φωτεινή

Τσίγκανος Γεώργιος

Μηλιώτης Παναγιώτης

Στεργιόπουλος Δημήτρης

Εμμανουήλ Αναλίνα

Κλεισούρας Αχιλλέας

 

 

 

Κοσκολού Μαρία (Πρόεδρος)

Καρτερολιώτης Κων/νος

Βαγενάς Γεώργιος

Μαριδάκη Μαρία

Ρουσάνογλου Ελισσάβετ

Γιαννακόπουλος Χρήστος

Μανδαλίδης Δημήτριος

Πασχάλης Βασίλειος

Μπογδάνης Γρηγόρης

Σκορδίλης Εμμανουήλ

Τουμπέκης Αργύρης

Αρμένης Ηλίας

Νικολαϊδου Μαρία-Ελισσάβετ

Μάλλιου Βασιλική

 

 

 

 

 

 

        

Νούτσος Κων/νος (Συντονιστής)

Δόντη Ολύβια

Δανιά Ασπασία

Ζαχαράκης Εμμανουήλ

Μπαρζούκα Καρολίνα

Γάτου Γεωργία

 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Φοιτητές Ειδικεύσεων:
  • Ευρωστία & Υγεία
  • Οργάνωση & Διοίκηση