Αρχική σελίδα » Επιτροπές

Επιτροπές 4ου Συνεδρίου

 Τομέας Θεωρητικών Επιστημών, ΤΕΦΑΑ, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ι. Αυθίνος, Καθηγητής,  Δ/ντης Τομέα (Πρόεδρος)

Γ. Βαγενάς, Καθηγητής

Α. Ζουνχιά, Καθηγήτρια

Κ. Καρτερολιώτης, Καθηγητής

Δ. Κουτσούκη, Καθηγήτρια

Δ. Παναγιωτόπουλος, Καθηγητής

Ε. Καμπερίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια

Ν. Νικηταράς, Αναπλ. Καθηγητής

Ν. Πατσαντάρας, Αναπλ. Καθηγητής

Ε. Σκορδίλης, Αναπλ. Καθηγητής

Μ. Ψυχουντάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια

Κ. Γογγάκη, Επικ. Καθηγήτρια

Ν. Σταύρου, Επικ. Καθηγητής

Α. Ασωνίτου, Ειδικό & Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Σ. Γιαννάκη, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Μ. Ειρηναίου, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Ζ. Κιάφφας, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Ε. Κόσσυβα, Ειδικό & Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Α. Σωτηριάδης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Σ. Χαρίτου, Ειδικό & Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Χ. Γιοβάνη, Διδακτορική φοιτήτρια ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ

Ε. Κέφη-Χατζηχαμπέρη, Διδακτορική φοιτήτρια ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Γ. Βαγενάς, Καθηγητής, (Πρόεδρος)

Ι. Αυθίνος, Καθηγητής,

Α. Ζουνχιά, Καθηγήτρια

Κ. Καρτερολιώτης, Καθηγητής

Δ. Κουτσούκη, Καθηγήτρια

Δ. Παναγιωτόπουλος, Καθηγητής

Ε. Καμπερίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια

Ν. Νικηταράς, Αναπλ. Καθηγητής

Ν. Πατσαντάρας, Αναπλ. Καθηγητής

Ε. Σκορδίλης, Αναπλ. Καθηγητής

Γ. Τερζής, Αναπλ. Καθηγητής

Μ. Ψυχουντάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια

Κ. Γογγάκη, Επικ. Καθηγήτρια

Ν. Σταύρου, Επικ. Καθηγητής

Σ. Γιαννάκη, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Ε. Κόσσυβα, Ειδικό & Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Κ. Χατούπης, Διδάκτωρ Παν/μίου Manchester

Δ. Παλαιοθοδώρου, Διδακτορική φοιτήτρια ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ι. Αυθίνος, Καθηγητής

Ν. Γελαδάς, Καθηγητής

Ε. Καμπερίδου, Επικ. Καθηγήτρια

Ν. Κωστόπουλος, Επικ. Καθηγητής

Ι. Μπάγιος, Καθηγητής

Μ. Ειρηναίου, Ε.Ε.Π.

Ζ. Κιάφφας, Ε.Ε.Π.

Α. Σωτηριάδης, Ε.Ε.Π.