Αρχική σελίδα » Επιτροπές

Επιτροπές 6ου Συνεδρίου

         

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

      

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

         

Βενετσάνου Φωτεινή (Πρόεδρος)

Αποστολίδης Νικόλαος

Καμπερίδου Ρένα

Ζαχαράκης Εμμανουήλ

Σουλτανάκη Ελένη

Γιαννακόπουλος Χρήστος

Νούτσος Κων/νος

Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος

Κατσίκας Χρήστος

Κόσσυβα Ειρήνη

Μανασής Βασίλης

Σουγλής Αθανάσιος

Χαρίτου Σοφία

Δρίκος Σωτήριος

Γάτου Γεωργία


 

 

 

Μπογδάνης Γρηγόριος (Πρόεδρος)

Αυθίνος Ιωάννης

Καρτερολιώτης Κων/νος

Κουτσούμπα Μαρία

Τερζής Γεράσιμος

Ψυχουντάκη Μαρία

Γκιόσος Ιωάννης

Κοσκολού Μαρία

Μανδαλίδης Δημήτρης

Μπαρζούκα Καρολίνα

Παραδείσης Γεώργιος

Ρουσάνογλου Ελισσάβετ

Τουμπέκης Ανάργυρος

Γιαννακόπουλος Χρήστος

Δανιά Ασπασία

Πασχάλης Βασίλειος