Αρχική σελίδα » Συνέδριο

Δυο λόγια για το συνέδριο

Ο ρυθμός παραγωγής γνώσεων στον τομέα της Αθλητικής Επιστήμης στη χώρα μας και παγκοσμίως έχει αυξηθεί ραγδαία στα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, η εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορίας έχει δώσει τη δυνατότητα πρόσβασης σε απεριόριστες πηγές δεδομένων και γνώσεων, οι οποίες όμως θα πρέπει να ερμηνευτούν από τους αθλητικούς επιστήμονες σε πρακτικό επίπεδο.

Στόχος του συνεδρίου είναι να «γεφυρωθεί η έρευνα με την πράξη», παρουσιάζοντας τα πρόσφατα και επίκαιρα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν την προπόνηση και την επίδρασή της στην απόδοση και στην υγεία, με γνώμονα την εφαρμογή τους στην πράξη.

Για τον σκοπό αυτό, διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν κληθεί να παρουσιάσουν τα νέα ερευνητικά δεδομένα, δίνοντας έμφαση στην πρακτική τους εφαρμογή. Παράλληλα, ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών θα παρουσιάσει μελέτες σε θεματικές ενότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα της αθλητικής επιστήμης. 

Οι αρνητικές επιδράσεις της σωματικής αδράνειας στην υγεία είναι καλά τεκμηριωμένες και τις έχουμε βιώσει τον τελευταίο χρόνο με τους περιορισμούς λόγω πανδημίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα αναδείξουν την ευεργετική επίδραση της συστηματικής προπόνησης στη σωματική και ψυχική υγεία και θα προσφέρουν τις απαραίτητες γνώσεις για τις μεθόδους και τα μέσα προπόνησης με στόχο τη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης και της ποιότητας ζωής.

Προσδοκούμε ότι το 6ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης θα αποτελέσει ένα ακόμα ορόσημο για τη γεφύρωση της θεωρίας με την πράξη στο χώρο της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού, και σας καλούμε να παρακολουθήσετε τις εργασίες του και να συμβάλλετε σε αυτό καταθέτοντας τις μελέτες και τις εμπειρίες σας.