Αρχική σελίδα » Συνέδριο

Δυο λόγια για το συνέδριο

Το 5ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης διοργανώνεται από τη ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ στις 12, 13 & 14 Απριλίου 2019 στις εγκαταστάσεις της Σχολής.

Στόχος  του Συνεδρίου είναι να παρουσιαστεί νέα γνώση και πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα που καθιερώνουν την Άσκηση και την Υγεία ως αλληλένδετες έννοιες στη σύγχρονη κοινωνία. Ειδικότερα, μέσα από τις θεματικές του, θα αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος της άσκησης στην Πρόληψη, τη Διατήρηση, τη Βελτίωση και την Αποκατάσταση της Υγείας του ανθρώπου.

Η Αθλητική Επιστήμη είναι συνυφασμένη με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Καθίσταται αναγκαία για τη διαμόρφωση θετικών αντιλήψεων σχετικά με τη δια βίου άσκηση ως εχέγγυο για τη βελτίωση της ευρωστίας και του δείκτη επιβίωσης του ατόμου.

Η υπογεννητικότητα στη χώρα μας επιδεινώνεται με αλματώδεις ρυθμούς και η παρατηρούμενη γήρανση του πληθυσμού μας αναμένεται να επηρεάσει και το γενικό βιοτικό επίπεδο του λαού μας, καθώς τα ποσοστά παχυσαρκίας στις παιδικές ηλικίες, ως αποτέλεσμα της κακής διατροφής και των καθιστικών συνηθειών ζωής, δείχνουν τον επερχόμενο κίνδυνο να μετεξελιχθούν τα σημερινά παιδιά σε γενιά μελλοντικών ασθενών.

Με την προσδοκία ότι το 5ο Συνέδριο της Αθλητικής Επιστήμης θα ανταποκριθεί στο σκοπό του υπηρετώντας τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας μας για βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής  μέσω της άσκησης, σας καλούμε για την υποστήριξή του και ευχόμαστε καλή αντάμωση στις εργασίες του.