Αρχική σελίδα » Σεμινάρια

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ/ΗΜΕΡΙΔΑ Επίδειξης BOCCIA και αθλητικών δραστηριοτήτων για ΑμεΑ - Δήμητρα Κουτσούκη ...... [ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ]

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Εξειδικευμένων ΚΦΑ από το χώρο του Ειδικού Σχολείου, του Φορέα Προσαρμ. Αθλητ. Δραστηρ., του ΟΤΑ - Δήμητρα Κουτσούκη

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Καθορισμού στόχων στο αγωνιστικό αθλητισμό, στο σχολείο, και σε προγράμματα άσκησης για υγεία -  Θεοδωράκης Γιάννης

Μέσα από αυτό το σεμινάριο, οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές και πρακτικές εφαρμογές της θεωρίας των στόχων, θα είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν αθλητές, προπονητές και καθηγητές φυσικής αγωγής εργαζόμενους σε σχολεία και προγράμματα άσκησης για υγεία, για την πρακτική εφαρμογή αποτελεσματικών στόχων, και τέλος, να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν προγράμματα και πλάνα στόχων σε όλο το φάσμα των αθλημάτων και των προγραμμάτων για άσκηση για υγεία.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Διαχείρισης Έργου (Project Management) με τη χρήση Microsoft Project - Θεοφάνης Γιώτης

Στο work-shop θα γίνει χρήση ενός πραγματικού έργου (project) για:

  • Χωρισμό του έργου σε φάσεις και δημιουργία της Δομημένης Ανάλυσης Εργασιών (WBS)
  • Χρήση πόρων για την υλοποίηση του έργου (men, materials, machines)
  • Χρονοδιάγραμμα (critical path) και κοστολόγηση (budget)
  • Χρήση της βάσης αναφοράς (baseline) για παρακολούθηση της προόδου
  • Εκτύπωση βασικών αναφορών (reports)