Αρχική σελίδα » Σεμινάρια » Μεταβλητότητα Καρδιακής Συχνότητας: Δείκτης Φυσικής Κατάστασης και Υγείας

Μεταβλητότητα Καρδιακής Συχνότητας: Δείκτης Φυσικής Κατάστασης και Υγείας

Ημέρα και ώρα διεξαγωγής:
1ο τμήμα: Σάββατο 26/6/2021, 9.00-11.00
2ο τμήμα: Παρασκευή 25/6/2021, 11.00-13.00

Υπεύθυνος Σεμιναρίου: Γελαδάς Νίκος,Καθηγητής, Κοσμήτορας ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ

Εισηγητές: Στεργιόπουλος Δημήτρης, Μηλιώτης Παναγιώτης και Νταλαπέρα Σπυριδούλα

Η μέτρηση της καρδιακής συχνότητας αποτελεί τον πιο διαδομένο δείκτη καρδιαγγειακής ευρωστίας στην ηρεμία, στην άσκηση και στην μετα-ασκησιακή αποκατάσταση. Με την εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τη χρήση επιτηδευμένων εξισώσεων έγινε ευρέως δυνατή η ανάλυση της καρδιακής συχνότητας με βάση τις υποκείμενες συχνότητες του συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού συστήματος πάνω στην καρδιά. Η ανάλυση αυτή καλείται μεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας (HRV) και αποκαλύπτει την αλληλεπίδραση μεταξύ της συμπαθητικής και παρασυμπαθητικής νευρικής δραστηριότητας.

Ασθενείς με καρδιαγγειακά και μεταβολικά νοσήματα εμφανίζουν χαμηλή HRV και αυξημένη θνησιμότητα. Ενώ αθλητές με  χαμηλή HRV συνδέεται πιθανόν με ανεπαρκή αποκατάσταση και συσσωρευμένη κόπωση. Επιπρόσθετα, με τη χρήση αυτού του δείκτη μπορούμε να εντοπίσουμε το αναερόβιο κατώφλι και αναίμακτα και χωρίς τη χρήση εργοσπιρόμετρου. Ο HRV χρησιμοποιείται, επίσης, για τη διαχείριση της κόπωσης και τη βελτίωση της απόδοσης.

 Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι τελευταίες μέθοδοι ανάλυσης της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας. Επιδεικνύοντας απλές εφαρμογές, θα διδαχθεί η αξία χρησιμοποίησης του συγκεκριμένου δείκτη αλλά και οι κίνδυνοι λανθασμένης ερμηνείας αυτού. Τέλος θα παρουσιαστούν πρακτικά παραδείγματα ανάλυσης της μεθόδου σε ηρεμία αλλά και κατά τη διάρκεια δυναμικής άσκησης και αποκατάστασης. Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν και να πραγματοποιήσουν αντίστοιχες αναλύσεις.