Αρχική σελίδα » Υποβολή εργασιών » Διαδικασία υποβολής εργασιών

Διαδικασία υποβολής εργασιών

Για να αξιολογηθεί η εργασία σας θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσα από τη  ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 
Εργασίες που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα μπουν σε διαδικασία αξιολόγησης.

Για να υποβάλετε την εργασία σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • Ετοιμάστε την εργασία σας σύμφωνα με τις ΟΔΗΓΙΕΣ.
  • Συμπληρώστε με επιμέλεια τη ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, προσέχοντας ιδιαίτερα τα εξής:
    •  Επιλέγετε προσεκτικά τη θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται η εργασία σας. Η θεματική ενότητα "Συνεδρία πτυχιακών εργασιών" επιλέγεται ΜΟΝΟ από τους φοιτητές της ΣΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία και έχουν τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα Καθηγητή τους. 
    • Στο πλαίσιο του κύριου κειμένου της εργασίας ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο τίτλος της και ονόματα των συγγραφέων.
  • Όταν ολοκληρώσετε την υποβολή της εργασίας σας, θα λάβετε επιβεβαιωτικό e-mail (ελέγξτε και τα SPAM, διότι μπορεί να βρίσκεται εκεί). 
  • Στο e-mail αυτό υπάρχει ένας υπερσύνδεσμος ο οποίος σας δίνει τη δυνατότητα να τροποποιήσετε κάποια στοιχεία της υποβολής σας, στα οποία έχετε διαπιστώσει πως υπάρχει λάθος.
  • Έχετε τη δυνατότητα να τροποποιείτε την εργασία σας έως την τελική προθεσμία υποβολής εργασιών (17/3/2019).