Αρχική σελίδα » Υποβολή εργασιών » Παρουσίαση εργασιών

Παρουσίαση εργασιών

-    Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμπεριληφθεί μια εργασία στο τελικό επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου είναι ο/η συγγραφέας που θα παρουσιάσει την ανακοίνωση:
α) να έχει κάνει εγγραφή στο συνέδριο και
β) να έχει καταβάλει το δικαίωμα συμμετοχής (κόστος εγγραφής).

-    Κάθε 1ος συγγραφέας μπορεί να παρουσιάσει μία εργασία, αλλά να συμμετέχει σε περισσότερες ως συν-συγγραφέας.

-      Ο/Η συγγραφέας που είναι υπεύθυνος/η για την παρουσίαση ή ανάρτηση της εργασίας θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με τη γραμματεία εγκαίρως, αφού συμβουλευτεί το πρόγραμμα.

 

Προφορικές Ανακοινώσεις

- Ο/Η συγγραφέας που είναι υπεύθυνος/η για την παρουσίαση της εργασίας, θα πρέπει να προσέλθει στην αίθουσα τουλάχιστον 15 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίας, έχοντας μαζί του το ηλεκτρονικό αρχείο παρουσίασης της εργασίας.

- Η παρουσίαση κάθε προφορικής ανακοίνωσης θα είναι διάρκειας 10 λεπτών και θα δίνεται χρόνος αυστηρά  5 λεπτών για συζήτηση.

-    Ο βασικός οπτικο-ακουστικός εξοπλισμός θα περιλαμβάνει Video Data Projector, Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, Οθόνη Προβολής, Μικροφωνική Εγκατάσταση, Laser pointer.

-    Η παρουσίαση να είναι περιεκτική, να δίνει έμφαση στα κύρια σημεία της και να είναι ευανάγνωστη από απόσταση.

 

Αναρτημένες Ανακοινώσεις

-    Θα υπάρχει προκαθορισμένος χώρος ανάρτησης των εργασιών σε ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια, με τον αντίστοιχο κωδικό αριθμό της κάθε εργασίας.

- Ο/Η συγγραφέας που είναι υπεύθυνος/η για την παρουσίαση της εργασίας, θα πρέπει να προσέλθει στον χώρο παρουσίασης των αναρτημένων ανακοινώσεων και να αναρτήσει την εργασία, την ώρα που ορίζεται από το πρόγραμμα του Συνεδρίου.

-    Μέγιστες διαστάσεις πλαισίου : 0,80 πλάτος Χ 1,20 ύψος.

-    Οι συγγραφείς θα προμηθευτούν τα απαιτούμενα υλικά για την ανάρτηση των εργασιών από τη Γραμματεία του Συνεδρίου.

-  Η παρουσίαση κάθε αναρτημένης ανακοίνωσης θα είναι διάρκειας δύο λεπτών.